Härdplastutbildning

Kursavgift  (på plats) 950kr/Licens 

Kursavgift (online) 599kr/Licens
Kurslängd ca 1-1,5tim
KJEJ Tech AB Certifikat giltig i 5 år 
(moms tillkommer med 25%)

Utbildare 

Kelly Dinh Awada  (På Plats) 

Språk: Svenska &Vietnamesiska

Jonas Johansson (Online kurs)

Språk: Svenska & Engelska  


Ny lagstiftning och ny utbildning - Risker och skyddsåtgärder vid hantering av och exponering för allergiframkallande och hälsofarliga kemiska produkter

akgrund:

Från och med 1 juni 2015 gäller nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets nya förordning AFS 2014:43 ersätter den mer kända "Härdplastutbildningen". Detta betyder att alla som hanterar allergiframkallande kemiska produkter måste genomgå en ny utbildning. Kan arbetstagaren inte visa upp ett giltigt utbildningsintyg kan detta medföra böter på 10.000 kr / per anställd för arbetsgivaren.


Utbildningens mål:

Kursen förmedlar den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43, som infördes i juli 2015, “Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”. Om verksamheten tex inte uppfyller 37e § eller 37g § så kan sanktionsavgifter komma i fråga.Kursen innehåller:

Grundläggande kunskaper om kemiska risker

Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras

Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda

Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning

Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete

Vilken typ av ventilation som behövs

I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig

Teknik för rengöring och sanering

Information kring farliga kemiska produkter som innehåller:

Diisocyanater
Epoxiplastkomponenter
Organiska syraanhydrider
Formaldehydhartser
Metakrylater
Akrylater


Singelfransutbildning

VAD DU LÄR DIG 

Produktkunskap
Behandlingsprocedur
Användning av klassiska fransar
Konsultationspraxis
Fransens böjar, tjocklekar och längder
Hälsa och säkerhet
Teori inom hygien och ögonsjukdomar
Härdplastutbildning som giltig i 5 år
Pincetthantering
Forma olika ögon
Råd om eftervård
Problemlösning mm


KURSINFORMATION:
Behörighetskrav: Inga förkunskaper krävs
Kurslängd: 5 Dagar (Dag 1-3 är dagarna efter varandra, dag 4 efter två veckor, dag 5 efter ca 1 månad)
Kursavgift: 9500kr (moms tillkommer 25%) startkit & Diplom erhålls efter att du klarat det praktiska provet på modellen på utbildningsdagen
Betalning: Hela kostnaden för utbildningen ska betalas 10 dagar innan kursdagen. 

Startpaketet innehåller produkter som räcker till ca 50 behandlingar.
Rekommenderat behandlingspris: 500kr-900kr

Du kommer under kursen att arbeta på 1 modell. Vänligen kontakta oss om du saknar möjlighet att ta med egen modell.


Volymfransutbildning

Under 1-dagars volymfransutbildning går vi igenom den senaste tekniken inom fransförlängningar där du plockar flera fransar på en gång och skapar en fin fjäder som du fäster på en naturlig frans. Du kan erbjuda dina kunder upp till 600 fransar per öga. 


VAD DU LÄR DIG UNDER KURSEN:
Produktkunskap
Behandlingsprocedur
Kombinera olika tekniker
Konsultationspraxis
Fransböjar, tjocklekar och längder
Fransborttagning
Hälsa och säkerhet
Råd om eftervård

KURSINFORMATION:
Behörighetskrav: Inga förkunskaper krävs
Kurslängd: 1 Dagar
Kursavgift: 4500:-( moms tillkommer 25%) startkit & diplom erhålls efter att du klarat det praktiska provet på modellen på utbildningsdagen
Betalning: Hela kostnaden för utbildningen ska betalas 10 dagar innan kursdagen.
Startpaketet innehåller produkter som räcker till ca 50 behandlingar.
Rekommenderat behandlingspris: 800-1500kr

Du kommer under kursen att arbeta på 1 modell. Vänligen kontakta oss om du saknar möjlighet att ta med egen modell.

Mega Volymfransutbildning 

Under 1-dagarsMegavolymUtbildning lär du dig att på ett säkert sätt hur du skapar en superfluffig effekt inom volymfransförlängningar.


VAD DU LÄR DIG UNDER KURSEN:
Russian produktkunskap
Russian behandlingsprocedur
Kombinera olika tekniker
Problemlösning mm


KURSINFORMATION:
Behörighetskrav: volymfransutbildning
Kurslängd: 1 Dagar
Kursavgift: 4500kr (moms tillkommer 25%) 
Betalning: Hela kostnaden för utbildningen ska betalas 10 dagar innan

Startpaketet innehåller produkter som räcker till ca 25-30 behandlingar.
Rekommenderat behandlingspris: 900-1500:-

Du kommer under kursen att arbeta på 1 modell. Vänligen kontakta oss om du saknar möjlighet att ta med egen modell.