VÅRA VILLKOR FÖR SALONGEN 


Företagsinformation
www.hkbeautyshop.se tillhandahålls av

 HK beautyshop AB

Org-nummer 559249-4867

Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

1. BOKNINGSVILLKOR 
Det kostar ingenting att bli medlem hos HK BeautyLounge
Bokningen innehåller information avseende datum samt klockslag avseende bokning för Skönhetsbehandling.

Viktigt att veta när du har bokat en tid.
Återbud ska lämnas senast ett dygn (24 timmar) i förväg, annars debiteras hela behandlingskostnaden. 
2. GARANTI PÅ PRODUKTER
Vi är en auktoriserad återförsäljare av alla produkter vi säljer. 

Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan.
Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen
oförändrat skick. Produkten får ej vara använd
eller förbrukat. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

3. PRESENTKORT
Presentkorten kan ej återköpas/överlåtas/säljas eller bytas mot kontanter och gäller till och med sista giltighetsdagen för betalning av behandlingar eller produkter i salongen.
4. Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans. Om du bokat tiden via ett bokningssystem på internet har du alltså 14 dagar på dig att ångra din bokning. Salongen har i regel inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du avbokar. 
5. Återbud efter 24tim eller vid uteblivna besök
Ibland händer det att man blir sjuk eller av annan anledning måste avboka en beställd tid och då gäller det att avboka din tid minst 24tim innan bokade tid.
Om du inte alls meddelar salongen att du inte kan komma till den bokade tiden kan salongen ha rätt att kräva dig på ersättning för hela den förlust som din frånvaro orsakar. 
6. Om du är missnöjd med besöket 
Om du känner dig missnöjd efter besöket ska du så snart som möjligt vända dig till salongen med ett klagomål ( inom 7 dagar) Väntar du längre än 7 dagar med att klaga kan det vara svårare för dig att bevisa vad som har hänt, och dröjer det alltför länge så tappar du rätten att klaga helt och hållet. 
7. Du kan vända dig till ARN
Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska gå vidare med ärendet bör du kunna visa att resultatet av din behandling felaktigt i jämförelse med vad ni kommit överens om.
Det är även viktigt med bildbevisning. Det måste vara bilder som visar själva felet.
ARN har en värdegräns på 500 kronor. Det betyder att du inte kan vända dig dit med ditt klagomål om din behandling kostat mindre än 500 kronor.

GDPR

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om

behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som

rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga

personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR

rätt att få Personuppgifterna raderade.

Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att

begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt

använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan


personuppgiftsansvarig

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av

Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i HK BeautyShop AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via

datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Integritetspolicy


Vi värnar om din personliga integritet 

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har.
HK BeautyShop AB, 5592494867, 0760088009, Östergatan 3, 26131 Landskrona, är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har det fulla ansvaret hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Utskicksinställningar, Anteckningar, Foton, IP-adress, Personnummer, Kundnummer
Dessa uppgifter samlas in för att bokning ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund.
Dessutom sparas boknings- och försäljningshistorik, för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund samt för statistiska ändamå
Hur samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifter samlas in på två sätt:

Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
Då du själv skriver i personuppgifter vid onlinebokning.
Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter sparas i högst ett (1) år efter avslutad kundrelation.
Vilken rättslig grund har vi för hanteringen av personuppgifter?
Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

Med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt kunna boka och utföra våra tjänster.


Med stöd i lämnat samtycke vid marknadsföringsutskick.

Marknadsutskick

Om marknadsutskick görs från oss kan du genom en länk i e-postmeddelandet/SMS:et som skickats, låta oss veta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler utskick görs då till din e-postadress/mobilnummer. Du kommer fortfarande att få de obligatoriska bokningsbekräftelserna och påminnelser om bokad tid.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Godkännande av integritetspolicy

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy och slutför din bokning så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Övriga mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av bokningshistorik och kundkontakt. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida: hkbeautylounge.valei.com/privacy

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor , HKBeautyLounge@aol.com